Serdecznie dziękujemy za udział w bezpłatnych szkoleniach organizowanych w ramach projektu„Szkolenia modułowe pracowników instytucji rynku pracy realizujących usługi rynku pracy i programy aktywizacji zawodowej”.

Projekt adresowany był do pracowników instytucji rynku pracy (IRP) tj.: publicznych służb zatrudnienia, Ochotniczych Hufców Pracy, agencji zatrudnienia, instytucji szkoleniowych, instytucji dialogu społecznego i instytucji partnerstwa lokalnego. Realizacja projektu odbywała się w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, przy współfinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Niniejszy projekt to interwencja szkoleniowa sprzyjająca podniesieniu jakości usług realizowanych przez instytucje rynku pracy, a w szczególności przez publiczne służby zatrudnienia. Działania zaplanowane w projekcie miały na celu umożliwić pracownikom IRP podniesienie lub doskonalenie kwalifikacji zawodowych poprzez udział w szkoleniach modułowych MES poprzedzonych analizą potrzeb szkoleniowych.

Szkolenia dla pracowników IRP przeprowadziła kadra trenerska przeszkolona w ramach projektu w zakresie prowadzenia zajęć zgodnie z programami modułowymi MES przygotowanymi w projekcie „Opracowanie programów szkoleń modułowych dla kadr publicznych służb zatrudnienia” realizowanym przez firmę WYG International na zlecenie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w 2007 r.

Szczegółowe informacje o projekcie znajduja się na stronie: www.mes.wyginternational.pl