Tytuł: Narzędzia do badania kompetencji, w tym predyspozycji osób bezrobotnych stosowane w aktywizacji zawodowej.

Wymagania wstępne dla uczestników:

Zatrudnienie na stanowisku doradcy zawodowego lub doradcy klienta

Cele kształcenia i sposoby ich osiągania:

Nabycie/ wzmocnienie wiedzy i umiejętności doradców zawodowych z zakresu szczegółowego diagnozowania potencjału zatrudnieniowego i bilansowania kompetencji osób bezrobotnych w obliczu zmieniającego się rynku pracy.

Plan nauczania:

Wstęp do szkolenia.
Potencjał zatrudnieniowy i jego składowe.
Bilans kompetencji.

Narzędzia stosowane do badania kompetencji,
w tym predyspozycji zawodowych.

Zakończenie szkolenia.

Opis efektów kształcenia:

Uczestnicy szkolenia nabędą/ wzmocnią kompetencje niezbędne do efektywnej pracy z osobami bezrobotnymi w ramach aktywizacji zawodowej.

Zdobędą/ poszerzą wiedzę z zakresu:

- dookreślania potencjału zatrudnieniowego klienta,
- bilansowania kompetencji,

- narzędzi stosowanych do badania kompetencji, w tym predyspozycji zawodowych.

Rozwiną umiejętność planowania procesu aktywizacji zawodowej poprzez trafne diagnozowanie kompetencji osoby bezrobotnej.
Uświadomią sobie znaczenie rozpoznania potencjału zatrudnieniowego oraz bilansowania kompetencji
w kontekście  efektywności zatrudnieniowej.

Wykładowca:

Aleksandra Zwyrtek – Tarach – psycholog o I specjalności: psychologia pracy i organizacji oraz II – psychologia zdrowia i choroby. Ponadto, specjalista ds. zarządzania zasobami ludzkimi oraz doradca zawodowy. Dyplomowana trenerka (absolwentka szkół trenerów: MATRIK w Krakowie i BRAINSTORM
w Mysłowicach, a także trener MES – szkoleń rekomendowanych przez MPiPS) posiadająca ponad 13-letnie doświadczenie we współpracy z firmami szkoleniowymi i ośrodkami edukacyjnymi, dedykująca swoje szkolenia i treningi, m.in. pracownikom Publicznych Służb Zatrudnienia, Oświaty, Jednostek Samorządu Terytorialnego, jak i firmom.

Praktyk rynku pracy, były pracownik Publicznych Służb Zatrudnienia z 16 – letnim stażem pracy w obszarze poradnictwa zawodowego i informacji zawodowej. Aktualnie doradca zawodowy Akademickiego Biura Karier. Członek Powiatowego Zespołu Orzekania o Niepełnosprawności w 2 specjalnościach: doradca zawodowy i psycholog.

Termin: 11.12.2018

Miejsce: Kraków – hotel Wyspiański

Cena: 495 zł, dopłata do noclegu i kolacji: 170