Zasady udzielania wsparcia osobom bezrobotnym. Efektywne wykorzystanie nowych form pomocy, działań, usług, instrumentów oraz narzędzi rynku pracy w procesie aktywizacji klientów PUP. Praktyczne wskazówki dotyczące IPD.

Wymagania wstępne dla uczestników:

Znajomość przepisów ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy wraz z rozporządzeniami

 

Cele kształcenia

i  sposoby ich osiągania:

Doskonalenie warsztatu pracy doradcy klienta

Plan nauczania:

  1. Nowe definicje ustawowe i kierunki zmian w polityce rynku pracy
  2. Podstawy prawne funkcjonowania doradcy klienta
  3. Model obsługi klienta w świetle obowiązujących przepisów. Specyfika pracy z klientem
  4. Profilowanie pomocy kierowanej do osób bezrobotnych
  5. Indywidualny Plan Działania – praktyczne wskazówki dotyczące przygotowania, realizowania oraz monitorowania i modyfikacji  IPD
  6. Efektywne wykorzystanie nowych form pomocy, działań, usług, instrumentów oraz narzędzi rynku pracy

Opis efektów

kształcenia:

Po szkoleniu uczestnicy będą:

Wiedzieli (nabyta wiedza w zakresie)

a)     Nabycie przez uczestników szkolenia wiedzy w zakresie skutecznej obsługi oraz identyfikacji klientów indywidualnych w procesie aktywizacji zawodowej,

b)     Poszerzenie i uporządkowanie wiedzy z zakresu nowych instrumentów i kompleksowości usług doradcy klienta,

c)      Znajomość procedur niezbędnych przy tworzeniu IPD.

Potrafili (nabyte umiejętności):

a)     praktyczne przygotowanie uczestników szkolenia do zadań związanych z przygotowaniem, realizacją, modyfikacją i monitorowaniem IPD w ramach ustalonych profili,

b)     Nabycie przez uczestników szkolenia  umiejętności w zakresie skutecznej obsługi oraz identyfikacji klientów indywidualnych w procesie aktywizacji zawodowej,

c)      Poznanie zasad dokumentowania poszczególnych działań z uwzględnieniem obowiązujących przepisów.

 

Wykładowca

Beata Jackowska

Pedagog, absolwentka studiów podyplomowych administracja samorządowa Uniwersytetu Jagiellońskiego, studiów podyplomowych – pośrednictwo pracy Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie. Trener rekomendowany przez MPiPS – wpis w bazie kadry trenerskiej przygotowanej do prowadzenia zajęć w ramach szkoleń modułowych dla pracowników instytucji rynku pracy oraz trener uprawniony do prowadzenia szkoleń blended learning. Od ponad 20 lat pracownik PSZ. Posiada uprawnienia do szkolenia kadr urzędów pracy – certyfikat. Kierownik Działu Rynku Pracy.

 

Termin:

Szkolenie jednodniowe: 14.11.2017 (7 godzin dydaktycznych)

Miejsce:

Kraków – hotel Wyspiański

 

Cena:

495 zł

Dopłata do noclegu i kolacji: 170