Najbliższe szkolenia

szkolenieSzkolenie

SZANOWNI PAŃSTWO! ZAMROZILISMY SIĘ NA OKRES KORONAWIRUSA!

OBJAWIMY SIĘ PO WSZYSTKIM, ŻYCZYMY ZDROWIA I CIERPLIWOŚCI!Realizujemy szkolenia zgodnie z zapisami_§ 18_ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 1632)

alt altalt