Najbliższe szkolenia

Szkolenie

Kompleksowość działań, profesjonalizm i kultura pracy warunkiem wysokiej efektywności realizacj [ ... ]


Szkolenie

Elektroniczne Zarządzanie Dokumentacją w urzędzie – czy to możliwe? Zasady wdrażania, spos [ ... ]


Szkolenie

Dokumentacja pracownicza, w tym akta osobowe, w urzędach – obsługa kancelaryjna, elektronizacja, [ ... ]


Szkolenie

Wskaźniki efektywności kosztowej i zatrudnieniowej - aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych w [ ... ]Uwaga! Zmieniliśmy siedzibę, na: Rynek Kleparski 13/8, 31-150 Kraków. Wszystkie inne dane pozostają bez zmian.

ZAPRASZAMY NA SZKOLENIA_W KRAKOWIE I_INNYCH MIASTACH - NA ŻYCZENIE MOŻEMY ZORGANIZOWAĆ KAŻDE SZKOLENIE_W WYBRANYM PRZEZ PAŃSTWA MIEJSCU I TERMINIE

Chcemy się pochwalić - uzyskaliśmy Standard Jakości Małopolskich Usług Edukacyjno - Szkoleniowych przyznawanych przez Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie!

Realizujemy szkolenia zgodnie z zapisami_§ 18_ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 1632)

alt altalt