Najbliższe szkolenia

Szkolenie

którego realizację gwarantujemy:_Kompleksowa realizacja usług rynku pracy wobec klientów indywid [ ... ]


Szkolenie

którego realizację gwarantujemy:_Narzędzia do badania kompetencji, w tym predyspozycji osób bezr [ ... ]


Szkolenie

Tytuł: Kompetentny doradca klienta gwarantem wysokiej jakości obsługi klienta w PUP Wymagania w [ ... ]


Szkolenie

Tytuł: Zmiany w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z_2019r. związane z_o [ ... ]
Chcemy się pochwalić - uzyskaliśmy Standard Jakości Małopolskich Usług Edukacyjno - Szkoleniowych przyznawanych przez Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie!

Realizujemy szkolenia zgodnie z zapisami_§ 18_ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 1632)

alt altalt