Najbliższe szkolenia

Szkolenie

Tytuł: Narzędzia do badania kompetencji, w tym predyspozycji osób bezrobotnych stosowane w aktywi [ ... ]


Szkolenie

Tytuł: Kompleksowość działań, profesjonalizm i kultura pracy warunkiem wysokiej efektywności r [ ... ]


Szkolenie

Tytuł: KFS w 2019 r. - regulacje prawne, nowe priorytety przyznawania środków przyjęte przez Min [ ... ]


Szkolenie

Tytuł: Trafna diagnoza potencjału zatrudnieniowego osób bezrobotnych w odpowiedzi na zapotrzebow [ ... ]
Chcemy się pochwalić - uzyskaliśmy Standard Jakości Małopolskich Usług Edukacyjno - Szkoleniowych przyznawanych przez Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie!

Realizujemy szkolenia zgodnie z zapisami_§ 18_ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 1632)

alt altalt