Najbliższe szkolenia

Szkolenie

jednodniowe w Krakowie, którego realizację gwaratujemy:_Współpraca zespołowa jako wyznacznik ef [ ... ]


Szkolenie

Prawidłowy zakres stosowania przepisów ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy w [ ... ]


Szkolenie

Zasady udzielania wsparcia osobom bezrobotnym. Efektywne wykorzystanie nowych form pomocy, działań [ ... ]


Szkolenie

Pomoc de minimis udzielana przez Urzędy Pracy Wymagania wstępne dla uczestników:  [ ... ]


ZAPRASZAMY NA SZKOLENIA!

W KRAKOWIE WROCŁAWIU I RZESZOWIEChcemy się pochwalić - uzyskaliśmy Standard Jakości Małopolskich Usług Edukacyjno - Szkoleniowych przyznawanych przez Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie!

Realizujemy szkolenia zgodnie z zapisami_§ 18 ust.2 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 11 stycznia 2012r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 622)

alt altalt