Najbliższe szkolenia

Szkolenie

Praktyczne szkolenie: Postępowanie administracyjne w odniesieniu do nowych zadań PUP związanych z [ ... ]


Szkolenie

Kompleksowość, profesjonalizm i kultura pracy warunkiem wysokiej efektywności realizacji zadań p [ ... ]


Szkolenie

Nowe podejście do ochrony danych osobowych, przygotowanie instytucji publicznej do wymogów RODO  [ ... ]


Szkolenie

ZAPRASZAMY NA SZKOLENIA_W KRAKOWIE I_INNYCH MIASTACH - NA ŻYCZENIE MOŻEMY ZORGANIZOWAĆ KAŻDE SZKOLENIE_W WYBRANYM PRZEZ PAŃSTWA MIEJSCU I TERMINIEChcemy się pochwalić - uzyskaliśmy Standard Jakości Małopolskich Usług Edukacyjno - Szkoleniowych przyznawanych przez Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie!

Realizujemy szkolenia zgodnie z zapisami_§ 18_ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 1632)

alt altalt