Najbliższe szkolenia

Szkolenie

Zapraszamy do_WROCŁAWIA na_Praktyczne szkolenie: Postępowanie administracyjne w odniesieniu do now [ ... ]


Szkolenie

jednodniowe:_Udzielanie wsparcia osobom bezrobotny, efektywne stosowanie dostępnych form pomocy, dz [ ... ]


SzkolenieSzkolenie
ZESPÓŁ ASIKA SKŁADA NAJLEPSZE ŻYCZENIA POMYŚLNEGO NOWEGO ROKU!


ZAPRASZAMY NA SZKOLENIA

W KRAKOWIEChcemy się pochwalić - uzyskaliśmy Standard Jakości Małopolskich Usług Edukacyjno - Szkoleniowych przyznawanych przez Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie!

Realizujemy szkolenia zgodnie z zapisami_§ 18 ust.2 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 11 stycznia 2012r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 622)

alt altalt